NƯỚC KHOÁNG THIÊN NHIÊN MỸ LÂM

NƯỚC KHOÁNG THIÊN NHIÊN MỸ LÂM 12/4/2016 15:18

Tăng giá trị, uy tín sản phẩm nước khoáng Mỹ Lâm
 

Mỏ nước khoáng thiên nhiên Mỹ Lâm cách thành phố Tuyên Quang 13 km. khu vực mỏ nằm trên diện tích khoảng 5 km2 tại xã Phú Lâm (Yên Sơn). Để xây dựng và phát triển thương hiệu cho nước khoáng thiên nhiên Mỹ Lâm, Sở khoa học và Công nghệ tỉnh đã giao cho Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh thực hiện dự án “Xây dựng và phát triển thương hiệu (nhãn hiệu chứng nhận) nước khoáng Mỹ Lâm của tỉnh Tuyên Quang”.

Quy trình sản xuất nước khoáng thiên nhiên Mỹ Lâm tại xưởng sản xuất nước khoáng thiên nhiên của Công ty TNHH Bảo Trung, xã Phú Lâm (Yên Sơn).
Trong thời gian từ tháng 1-2014 đến tháng 12-2015, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh đã xây dựng 1 mẫu phiếu điều tra các tổ chức, cá nhân có sản xuất và không sản xuất nước khoáng thiên nhiên Mỹ Lâm trong việc sản xuất kinh doanh nước khoáng thiên nhiên Mỹ Lâm và nhu cầu cần có thương hiệu đối với sản phẩm nước khoáng này tại 100 tổ chức, cá nhân trên địa bàn khu vực suối khoáng Mỹ Lâm và vùng lân cận gồm 3 xã: Phú Lâm, Mỹ Bằng, Kim Phú. Đa số các đối tượng được điều tra đều từng nghe, biết đến và sử dụng nguồn nước khoáng thiên nhiên Mỹ Lâm. Tuy nhiên, hiểu biết về việc đã có hay chưa có thương hiệu (nhãn hiệu chứng nhận) nước khoáng thiên nhiên Mỹ Lâm trên thị trường của người dân còn hạn chế. Tháng 3-2014, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh đã phối hợp với Ban Quản lý Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm tổ chức hội thảo khoa học xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu chứng nhận “Mỹ Lâm”. Hội thảo đã xác định Ban Quản lý Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm vừa là đơn vị sở hữu nhãn hiệu, đồng thời cũng là tổ chức chứng nhận có quyền cấp hoặc thu hồi chứng nhận quyền sở hữu nhãn hiệu đã cấp cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh nước khoáng Mỹ Lâm.
Trong 2 năm thực hiện dự án, nhóm nghiên cứu đã đề xuất ý tưởng, thuê thiết kế mẫu nhãn hiệu chứng nhận, mẫu chai, tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức cá nhân có liên quan trong việc lựa chọn mẫu nhãn hiệu chứng nhận chính thức, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí đã đề ra. Nhóm thực hiện dự án đã phối hợp với các chuyên gia sở hữu trí tuệ lập hồ sơ pháp lý đăng ký nhãn hiệu chứng nhận nước khoáng thiên nhiên Mỹ Lâm của tỉnh Tuyên Quang và được Cục Sở hữu trí tuệ chấp nhận đơn hợp lệ đối với hồ sơ đăng ký theo Quyết định số 64410/QĐ-SHTT ngày 4-9-2014. 
Để kiểm tra chất lượng nguồn nước, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh phối hợp Viện hóa học (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) tiến hành lấy mẫu nước của mỏ khoáng Mỹ Lâm và phân tích 20 chỉ tiêu hóa lý cần thiết. Kết quả phân tích cho thấy, các chỉ tiêu đều nằm trong tiêu chuẩn cho phép theo quy chuẩn Quốc gia về chất lượng nước ăn uống QCVN 01 : 2009/BYT. Theo đó, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh phối hợp với Công ty TNHH Bảo Trung sản xuất hoàn chỉnh 5.000 chai nước khoáng đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại xưởng sản xuất nước khoáng của Công ty TNHH Bảo Trung tại xã Phú Lâm (Yên Sơn) với nguồn nước được lấy từ mỏ khoáng Mỹ Lâm.
Nhằm quảng bá rộng rãi sản phẩm nước khoáng Mỹ Lâm, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ đã phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành nhiều hoạt động quảng bá, xây dựng chương trình phóng sự truyền hình giới thiệu về sản phẩm nước khoáng Mỹ Lâm của tỉnh Tuyên Quang; xây dựng Website riêng nuockhoangmylam.tuyenquang.gov.vn cho sản phẩm nước khoáng thiên nhiên Mỹ Lâm; xây dựng pa-nô giới thiệu sản phẩm đặt tại Km 7 đường Tuyên Quang - Hà Nội; thiết kế và in ấn 5.000 tờ rơi giới thiệu sản phẩm, đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích của nhãn hiệu chứng nhận cho người dân trên địa bàn. 
Việc xây dựng thành công nhãn hiệu chứng nhận “Nước khoáng thiên nhiên Mỹ Lâm” cho sản phẩm nước khoáng Mỹ Lâm của tỉnh góp phần nâng cao vị thế và sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm, làm tăng giá trị, uy tín của sản phẩm, tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.            
 


 

Lượt xem bài viết: 1445

Tin mới nhất:

Liên hệ Quảng Cáo

Hỗ trợ trực tuyến