NƯỚC KHOÁNG THIÊN NHIÊN MỸ LÂM

Logo - nước khoáng thiên nhiên Mỹ Lâm 12/4/2016 14:48

Logo - Nước khoáng Mỹ Lâm
 

Sáng 2-3, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN Tuyên Quang phối hợp với Ban Quản lý Khu du lịch Suối khoáng Mỹ Lâm tổ chức "Lễ đón nhận Văn
bằng sở hữu trí tuệ Nước khoáng thiên nhiên Mỹ Lâm".

Dự án "Xây dựng và phát triển thương hiệu (Nhãn hiệu chứng nhận) Nước khoáng Mỹ Lâm của tỉnh Tuyên Quang" được UBND tỉnh phê duyệt thực hiện từ tháng 1-2014 đến tháng 12-2015 nhằm xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu chứng nhận "Mỹ Lâm" cho sản phẩm nước khoáng thiên nhiên của tỉnh Tuyên Quang. Dự án được giao cho Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN Tuyên Quang thực hiện. Sau 2 năm triển khai thực hiện dự án đã hoàn thành các mục tiêu, nội dung đặt ra. Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh công bố Quyết định của Cục Sở hữu trí tuệ và trao Văn bằng sở hữu trí tuệ "Nước khoáng thiên nhiên Mỹ Lâm" cho Ban Quản lý Khu Du lịch Suối khoáng Mỹ Lâm". Việc xây dựng thành công dự án góp phần nâng cao vị thế, sức cạnh tranh của sản phẩn trên thị trường, làm tăng
giá trị, uy tín của sản phẩm trên thị trường.

Lượt xem bài viết: 1296

Tin mới nhất:

Liên hệ Quảng Cáo

Hỗ trợ trực tuyến