HÌNH ẢNH CÂY XANH - NƯỚC KHOÁNG

Cây Chò chỉ 18/6/2014 8:22

Chò chỉ (Parashorea chinensis Wang Hsie) là cây gỗ lớn có giá trị kinh tế và giá trị đa dạng sinh học cao, có tên trong sách đỏ của Việt Nam, đang có nguy cơ bị tuyệt chủng cao và cần được bảo tồn. 

Trồng cây Chò chỉ theo dự án khoa học do công ty Bảo Trung tiến hành năm 2013

Chò chỉ có biên độ sinh thái hẹp, thích hợp với cả loại đất Feralit vàng nâu hoặc vàng đỏ và có thể sống thành quần thụ rừng và trong hệ sinh thái đó, chúng có thể có những vai trò khác nhau trên những lập địa khác nhau. Hiện nay, Chò chỉ đang bị khai thác một cách quá mức, còn lại rất ít trong rừng tự nhiên và thường sống chung với các loài cây gỗ khác như Sấu, Re, Kháo, Trâm,…

Lượt xem bài viết: 2630

Tin mới nhất:

Liên hệ Quảng Cáo

Hỗ trợ trực tuyến