Giới Thiệu

Công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Trung Tuyên Quang 5/6/2014 14:20

Ngành nghề đăng ký kinh doanh

Ngành nghề kinh doanh

STT Tên ngành Mã                       ngành
1 Trồng hoa, cây cảnh, cây xanh 01183
2 Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130
3 Nhận và chăm sóc giống cây Lâm Nghiệp, cây hoa, cây cảnh 02101
4 Trồng rừng và chăm sóc rừng theo quy hoạch, kế họach được duyệt 02102
5 Bán lẻ giống cây lâm nghiệp, cây hoa, cây cảnh, cây xanh 47731
6 Xây dựng khuôn viên vườn hoa 4290
7 Xây dựng nhà các loại 4100
8 Xây dựng công trình đường bộ 42102
9 Chuẩn bị mặt bằng 4312
10 Thiết kế xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp;
Thiết kế xây dựng công trình giao thông;
Thiết kế cấp, thoát nước;
Khảo sát địa chất công trình;
Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình thủy lợi, công trình cầu đường bộ.
Thiết kế quy hoạch xây dựng; Thiết kế kiến trúc công trình;
Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng và công nghiệp;
Thiết kế hệ thống công trình điện, đường dây và TBA đến 35KV
71101
11 Khảo sát địa hình 71103
12 - Lập dự án đầu tư, lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu; Thẩm định hồ sơ thiết kế các công trình giao thông, xây dựng dân dụng; Thẩm tra thiết kế kỹ thuật công trình đường bộ, xây dựng dân dụng;
- Quản lý dự án;
66190
13 Dịch vụ chuyển giao khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp; Nghiên cứu, phát triển thực nghiệm khoa học nông lâm nghiệp 7490
14 Dịch vụ đo đạc lập bản đồ địa chính, địa hình, bản đồ hiện trạng sử dụng đất và lập bản đồ quy hoạch sử dụng đất 71102
15 Sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai 11041
16 Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác 81290
17 Thu gom rác thải không độc hại 38110
18 Vận tải hàng hóa bằng ô tô tải (trừ xe ô tô chuyên dụng); 4933
19 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước. 4322
20 Điều tra, quy hoạch nông lâm nghiệp, kiểm kê, theo dõi tài nguyên rừng  
 

Lượt xem bài viết: 3089

Tin mới nhất:

Liên hệ Quảng Cáo

Hỗ trợ trực tuyến