Cây xanh khuôn viên Trung tâm điều hành thủy điện, Công ty thủy điện Tuyên Quang

Công trình: Trồng cây khuôn viên khu Trung tâm điều hành thủy điện, công ty Thủy điện Tuyên Quang đã hoàn thành giai đoạn trồng đưa vào sử dụng và giai đoạn chăm sóc 06 tháng.

Xem tiếp

Tin liên quan

QUY TRÌNH SẢN XUẤT

Hình ảnh quy trình sản xuất nước khoáng thiên nhiên Mỹ Lâm

Xem tiếp

Tin liên quan

 • Cây Chò chỉ

  Giá: xin liên hệ

 • Cây Sao đen

  Giá: xin liên hệ

 • Cây Sấu

  Giá: xin liên hệ

 • Cây Hoàng Lan (Ylang...

  Giá: xin liên hệ

 • Cây Sưa đỏ

  Giá: xin liên hệ

 • Ngâu cắt tỉa

  Giá: xin liên hệ

 • Cây Tùng tháp

  Giá: xin liên hệ

 • Nước khoáng thiên nh...

  Giá: xin liên hệ

Liên hệ Quảng Cáo

Hỗ trợ trực tuyến